Ana Sayfa Yazarlar

Almanya 2035’e kadar yüzde yüz yenilenebilir enerjiye geçecek

07/04/22

Rusya‘nın Ukrayna‘ya açtığı savaş devam ederken Almanya, 2035 yılına kadar yüzde yüz yenilenebilir enerji için bir yasa üzerinde anlaştı.

Böylece Avrupa‘nın en büyük ekonomisi, elektrik üretiminde fosil yakıtların aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmasını beş yıl öne çekmiş oldu.

Güncellenen Yenilenebilir Enerji Kaynakları Yasası, 2030 yılına kadar Almanya’da tüketilen elektriğin yüzde 80’inin, 2035 itibariyle ise yüzde yüzünün yenilenebilir kaynaklardan sağlanmasını öngörüyor.

 Hükümet, temiz enerji geçişinin sadece güvenli bir iklim için değil, aynı zamanda kısa vadeli ulusal güvenlik için de uygun olduğunu kabul ediyor.

Bu yeni hedefle Almanya, Uluslararası Enerji Ajansı’nın OECD ülkelerinin 2035 yılına kadar elektrik üretimlerinde net sıfır emisyon elde etmelerini öneren 2050 yol haritasıyla uyumlu ilerliyor. Bu, Almanya’yı 2035 yılına kadaryüzde yüz temiz enerji uygulayan ilk G7 ülkesi yapıyor. Kanada, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri’nin de benzer hedefleri mevcut.

Yine de, yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payı neredeyse yüzde yüz olan Uruguay ve yüzde 90’dan fazla olan Kenya gibi yenilenebilir enerji şampiyonlarının gerisinde kalıyorlar.

Taslak yasa tasarısı, “yenilenebilir enerjilerin kullanımının her şeyden önce kamu yararına olduğu ve kamu güvenliğine hizmet ettiği” ilkesini benimsiyor.

Yenilenebilir enerjideki büyümenin hızlandırılması, ülkeyi Rus fosil yakıt kaynaklarına daha az bağımlı hale getirmede ve ulusal ve Avrupa güvenliğini artırmada kilit bir unsur olarak görülüyor.

Yeni 2030 hedefleri, Almanya’nın karadaki rüzgar enerjisi kapasitesinin iki katına çıkararak 110 GW’a,açık deniz rüzgar enerjisinin 30 GW’a ve güneş enerjisinin üç katına çıkarılarak 200 GW’a ulaşmasını ve artırılmasını içeriyor.

Ember’in en son Küresel Elektrik Görünümü Raporu’na göre, 2021’de Almanya’da üretilen elektriğin hala %47’sini fosil enerji kaynakları oluştururken, rüzgar ve güneş enerjisinden oluşan yenilenebilir enerji payı %29’un biraz altında kalmıştı.

Yasa tasarısının, önümüzdeki haftalarda parlamento tarafından resmen kabul edilmesi bekleniyor.