Ana Sayfa Yazarlar

İLKELER

YEŞİL KIBRIS, yayınlarını aşağıdaki ilkelere bağlı olarak sürdürmektedir.

1. Yayınlar tarafsız değildir, her zaman doğadan yana taraf tutulur.

2. Ekolojist bir bakış açısıyla hareket edilir, türcü yayınlar yapılamaz.

3. Doğa sömürüsü başta olmak üzere, her türlü sömürüye karşı yayın yapılır.

4. Barış savunuculuğu esastır ve barış karşıtı ifadelere yer verilmez.

5. Kişi ve kurumlar, eleştiri sınırları ötesinde aşağılanmaz veya iftiraya uğratılamaz.

6. Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı yayın yapılamaz.

7. Hiç kimse ırkı, cinsiyeti, sosyal düzeyi ve inançları nedeniyle kınanamaz.

8. Ahlaka aykırı bir şekilde özel amaç ve çıkarlara alet edilemez.

9. Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse suçlu ilan edilemez. 

10. Şiddet ve zorbalığı özendirici, insani değerleri incitici yayınlar yapılmaz.

11. Soruşturulması olası haberler, doğruluğuna emin olmadan yayınlanamaz. 

12. Yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı duyulur.